Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV5

Медицински изследвания

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.05.2023

В микробиологична лаборатория към РЗИ - Разград се извършват следните изследвания:

  • бърз антигенен тест за COVID-19;
  • изследвания за здравни книжки;

Безплатни серологични изследвания по Национални програми:

  • изследвания за ХИВ;
  • изследвания за хепатит B и C;
  • изследвания за сифилис;

В паразитологична лаборатория към РЗИ - Разград се извършват следните изследвания:

  • изследвания за здравни книжки;
  • паразитологични изследвания, пожелание на гражданите;

Работно време:

Всеки делничен ден от 8,30 до 15,00 часа