Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2R06
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2RI6

Води

Дата на публикуване: 07.05.2024
Последна актуализация: 07.05.2024

ОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА ПРИ УПОТРЕБА НА ВОДА С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ
При употреба на вода с повишено съдържание на нитрати (над 50 мг/л) се развива водно-нитратна метхемоглобинемия. Най-чувствителни са и заболяват кърмачетата на изкуствено хранене при разреждане на млечните смеси и млякото с такава вода. При тях се намалява транспортът на кислород до тъканите и може да се стигне до посиняване в тежката форма на заболяването. Леки форми на метхемоглобинемия, свързани с употребата на вода с повишено съдържание на нитрати, се срещат при деца от всички възрасти. Проявяват се със следните симптоми: слабост, бледност, повишена умора.