Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP2BQ3
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95DC0

Козметични продукти

Дата на публикуване: 18.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

Промяна в реда за пускане на пазара на козметични продукти
Уведомяваме, че от 11.07.2013 г. РЗИ-Разград преустановява приемането на уведомления за пускане на пазара на козметични продукти по чл.14, ал.1 и ал.2 на Наредба №36 за изискванията към козмeтичните продукти.

Информираме заинтересованите лица, че козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл.13 "Нотифициране" на Регламент № 1223/2009 (ЕО). С цел улеснение ползването на новия нотификационен портал, Европейската комисия е разработила две ръководства "Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP).