Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Уважаеми клиенти,

Една от нашите цели е да осигурим Вашата пълна удовлетвореност от услугите, които предоставяме. Затова бихме искали да Ви помолим да отделите няколко минути и да попълните тази анкета. Вашето мнение ще ни помогне да подобрим нивото на нашите услуги.
1. Използвали ли сте до сега услуги на РЗИ-Разград?
2. Какъв е вида на използваната от Вас услуга? Моля, посочете!
3. Информацията поместена в информационните табла описва ли ясно, разбираемо, точно и пълно извършваните от нас услуги?
4. Служителите отнасят ли се към Вас вежливо и с уважение?
5. Как бихте оценили компетентността на нашите служители?
6. За колко време бяхте обслужени?
7. Каква е Вашата оценка за качеството на извършваните услуги?
8. Обстановката в която се предоставя услугите.
 
Да
Не
Достъпът до сградата е лесен.
Ориентирането в сградата е лесно
9. Кои елементи от обслужването, според Вас се нуждаят от подобрения?Ако сте отговорили на въпрос 9., моля дайте предложения!
 
Да
Не
Достъпът до информация, нейното количество и качество
Качество на обслужването
Отношение на служителите към клиентите
Обстановката, в която се предоставят услугите
Предложения
10. Били ли сте обект на корупционни действия от страна на служител на РЗИ?