Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата на публикуване: 07.06.2022
Последна актуализация: 08.06.2022

Заповед за утвърждаване на образци на предписания за задължителна изолация при лица, диагностицирани с COVID-19 и карантината при лица, които са близки контактни на случай на COVID-19.

Заповед № РД-01-221/03.06.2022 г.