Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

Дата на публикуване: 10.08.2022
Последна актуализация: 10.08.2022

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за въвеждане на  временни противоепидемични мерки на територията на Република България
Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г.