Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18I7

АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Уважаеми клиенти,

Една от нашите цели е да осигурим Вашата пълна удовлетвореност от услугите, които предоставяме. Затова бихме искали да Ви помолим да отделите няколко минути и да попълните тази анкета. Вашето мнение ще ни помогне да подобрим нивото на нашите услуги.
АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
1. Използвали ли сте до сега услуги на РЗИ-Разград?
2. Какъв е вида на използваната от Вас услуга? Моля, посочете!
3. Информацията поместена в информационните табла описва ли ясно, разбираемо, точно и пълно извършваните от нас услуги?
4. Служителите отнасят ли се към Вас вежливо и с уважение?
5. Как бихте оценили компетентността на нашите служители?
6. За колко време бяхте обслужени?
7. Каква е Вашата оценка за качеството на извършваните услуги?
8. Обстановката в която се предоставя услугите:
 
Да
Не
Достъпът до сградата е лесен
Ориентирането в сградата е лесно
9. Кои елементи от обслужването, според Вас се нуждаят от подобрения?
10. Били ли сте обект на корупционни действия от страна на служител на РЗИ?