Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q74
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3106
Постановления Закони Наредби Регламенти Правилници Заповеди Медицински стандарти Тарифи и такси Национален рамков договор Национална здравна карта Национална здравна стратегия

Нормативни актове

Дата на публикуване: 28.01.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

Актове, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция - Разград осъществява контролни и регистрационни функции:

1. Постановления
2. Закони
3. Наредби
4. Регламенти
5. Правилници
6. Заповеди
7. Медицински стандарти
8. Тарифи и такси
9. Национален рамков договор
10. Национална здравна карта
11. Национална здравна стратегия