Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q75
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O6
Имунизационен кабинет

Имунизационен кабинет

Дата на публикуване: 21.01.2022
Последна актуализация: 15.11.2022

Намира се в сградата на РЗИ, на III етаж, стая 304

Работно време: понеделник - петък - 8,30 - 17,00 ч.

Информация може да получите на телефони:

084/611 156, д-р Рени Кирякова - директор на дирекция "Надзор на заразните болести" (Д НЗБ)

084/611 143, Стилияна Георгиева- главен инспектор в Д НЗБ

В кабинета се извършват безплатно задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на РБългария на лица, които не са избрали личен лекар или не са здравно осигурени.

Относно: Създаване на организация за провеждане на ваксинация срещу COVID-19.  

Информирам Ви, че съгласно Заповед № РД-01-270/22.06.2022 г. на МЗ имунизация против COVID-19 ще се извършва от общопрактикуващите лекари, имунизационен кабинет към РЗИ – Разград и ВИП към „МБАЛ – Исперих“ ЕООД.
Работно време на кабинета към РЗИ – Разград вторник и четвъртък от 13.00 ч. до 15.00 ч., за имунизация на деца и възрастни,  след предварително записване на телефон 084 611 148.
Работно време на ВИП към „МБАЛ – Исперих“ ЕООД,  всяка събота от 13.00 ч. до 15.00 ч.

ТЕКУЩИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Всички деца до 2-годишна възраст подлежат на задължителни имунизации и реимунизации против туберкулоза (БЦЖ ваксина), вирусен хепатит В (Engerix), комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б (хексацима), полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце тип В (комбинирана петкомпонентна ваксина), пневмококи (Synflorix) и морбили, паротит и рубеола (Priorix).
Родените през 2013 година подлежат на втора реимунизация с комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш (ацелуларна) и полиомиелит (инактивирана) – Tetraxim - 6 г.
Родените през 2012 година подлежат на реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 2008 година подлежат на реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 2007 година подлежат на реимунизация против тетанус, дифтерия (ТД ваксина) и морбили, паротит и рубеола (Priorix).
Родените през 2002 година подлежат на реимунизация против тетанус, дифтерия (ТД ваксина) и реимунизация против туберкулоза (БЦЖ ваксина) след установена отрицателна проба Манту.
Родените през 1994 г., 1984 г., 1974 г., 1964 г., 1954 г., 1944 г., 1934 г., 1924 г. подлежат на реимунизация против тетанус и дифтерия (ТД ваксина).

Според действащата нормативна уредба в страната имунизациите и реимунизациите са задължителни. (Наредба №15 на МЗ за имунизациите в Република България, изм. и доп. ДВ. бр.54 от 2014 г., изм и доп. ДВ бр.38/12.05.2017 г.)

Условията и реда за извършване на препоръчителни имунизации срещу заплащане са посочени в Приложение №2 към чл.7, ал.2 на Наредба 15.