Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6
Имунизационен кабинет

Имунизации

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2024

25.03.2022 НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

20.12.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

От понеделник, 20 декември, всички български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в Република България, ваксинирани в чужбина, могат да си поставят бустерна доза ваксина срещу COVID-19 в страната и да им бъде издаден цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза срещу COVID-19. Тази функционалност на системата беше създадена от „Информационно обслужване“ АД по искане на Министерството на здравеопазването.

Гражданите, които желаят да им бъде поставена бустерна доза у нас, следва да предоставят във ваксинационния пункт официален документ, удостоверяващ завършен ваксинационен цикъл в друга държава.

 

 

Информация във връзка с провеждане на ваксинация при деца от 5 до 11 г. срещу COVID- 19 

Комитетът по лекарствените продукти за хуманната медицина (CHMP) към EMA препоръча разширяване на обхвата на показанието на ваксината срещу COVID-19 Comirnaty, като тя се включи за употреба при деца на възраст от 5 до 11 години. Ваксината, разработена от BioNTech и Pfizer, вече е одобрена за използване при възрастни и деца на възраст 12 години и по-големи.

Първата доставка на ваксина Comirnaty, за обхващане на деца от 5 до 11 годишна възраст се очаква след 20.12.2021 г. Ваксинацията ще се извършва във ВИП в област Разград, след предварително записване, както следва: 

ВИП (временен имунизационен пункт) към МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД, с адрес: п. к. 7200, гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2, телефон – 084/624321, в дните вторник и четвъртък от 13 до 17 ч с участие на педиатър.

2. ВИП към „МБАЛ - Исперих“ ЕООД, с адрес: п. к. 7400, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 39, телефон - 08431/2517 всеки петък от 13 до 15 часа. 

3. ВИП към „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, с адрес: п. к . 7300, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ № 12, телефон – 08487/3223 всяка сряда от 13 до 17 часа.

Работно време на вип през празничните дни

МБАЛ Св. Иван Рилски 

21.12 – 09.00 до 17.00 часа

23.12 – 09.00 до 17.00 часа

28.12 – 09.00 до 17.00 часа

30.12 – 09.00 до 17.00 часа

МБАЛ - Исперих ЕООД 

27.12., 28.12, 29.12., 30.12. от 13 до 15 часа.

МБАЛ – Кубрат 

22.12 – 08.00 до 12.00 часа

29.12 – 08.00 до 12.00 часа

11.01.2021

Нов информационен модул за ваксините срещу COVID-19 в правителствения интернет портал за борба с коронавируса

за повече информация

Сведение за имунизации - 2024 г.
Дата на публикуване: 08.04.2024

Отчет за изразходвани биопродукти
Дата на публикуване: 08.04.2024

Годишен план - контингенти
Дата на публикуване: 08.04.2024