Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Актуална здравна информация

Дата на публикуване: 22.03.2024
Последна актуализация: 22.03.2024

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г., в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД, е създаден и функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.
Центърът е самостоятелно звено на територията на лечебното заведение и осигурява напълно безплатно комплексно медицинско обслужване на бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания,  недоносени деца, както и техните родители. 

Маймунската вариола
Дата на публикуване: 26.05.2022