Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA95RD4
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95RJ1

Кабинет за консултативна дейност по отказване от тютюнопушене

Дата на публикуване: 07.12.2021
Последна актуализация: 16.01.2023

Кабинетът се намира в сградата на РЗИ, III етаж
Работно време
Вторник от 14,00 до 16,00 часа

Четвъртък от 10,00 до 12,00 часа

или всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа след предварително записване

Телефон: 084 611 151

За контакти:

Катя Теофилова - главен инспектор в отдел ДЗК

Силвия Василева - старши инспектор в отдел ДЗК

Национална линия за отказ от тютюнопушене: 0700 10 323