Z6_PPGAHG8009EN80QNU52LA95RU2
Z7_PPGAHG8009EN80QNU52LA95RP1

Национални кампании

Дата на публикуване: 18.09.2023
Последна актуализация: 18.09.2023
28 ЮЛИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА
Дата на публикуване: 21.07.2023

Световен ден за борба с хепатита - 28 юли
Дата на публикуване: 26.07.2022

АНТИСПИН кампания
Дата на публикуване: 25.05.2022