Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Актуална здравна информация Здравно-информационни материали Световни здравни дни Национални програми и стратегии Национални кампании Доклади и анализи Кабинет за консултативна дейност по отказване от тютюнопушене

Профилактика и промоция

Дата на публикуване: 27.01.2022
Последна актуализация: 13.06.2022

Дейността е  насочена към реализиране на национални и регионални профилактични програми за ограничаване влиянието на поведенческите фактори на риска върху здравето на хората, както и за повишаване на информираността и мотивацията им за утвърждаване на добри здравословни практики.