Z6_PPGAHG80015N906456LUN6B021
Z7_PPGAHG80015N906456LUN6B0A0

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

Дата на публикуване: 06.12.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

Относно: Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.

Приложения към Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г.