Z6_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23M4
Z7_PPGAHG800PLS30QJ00ITGP23U5

РКМЕ

Дата на публикуване: 17.01.2022
Последна актуализация: 07.07.2023

Регионалната картотека се помещава на ул. "Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 203

Работно време с клиенти: от понеделник до петък, от 8,30 до 13,30 ч.

Телефон за контакт: 084 611 133

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Дата на публикуване: 05.07.2023