Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A31
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U37

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2023
Служител Длъжност

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

д-р Анатолий  Стойнов зам. директор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Светлина  Ганева главен секретар чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Стефан Стефанов директор дирекция АПФСО чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Кадрие Хашимова главен счетоводител чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Севдалина Маринова  главен експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивайло Трифонов главен експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитринка Костадинова главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Анжела Дякова главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Диана Прокопиева главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
д-р Янка Николова директор  дирекция МД чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Тодор Маринов главен експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Снежана Петкова главен експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Нергис Тюркоглу главен инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Таня Костадинова главен инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Янка Панова  главен инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Виолета Димитрова  главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Таня Имперова главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Надежда Цакова главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
д-р Рени Кирякова директор дирекция НЗБ чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
д-р Снежанка Витанова  главен експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Димитричка Василева младши експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Милена Христова младши експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Недка Матева главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Стилияна Георгиева главен инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Надежда Янкова  инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Пенчева инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Юлия Йорданова  инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Ивелина Георгиева инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
д-р Будимка Петкова нач. отдел ДЗК, дирекция ОЗ чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
инж. Светлана Дончева нач. отдел  ЛИ, дирекция ОЗ чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Катя Иванова главен инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Цветелина Иванова главен инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Мария Петрова инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Русева инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Юмюгюл Велиева инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Даниела Йорданова инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Полина Христова инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Айлин Осман инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Айлин Чирак инспектор чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
инж. Даниела Бобева главен експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Светла Стефанова младши експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Маргарита Стоянова младши експерт чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
Христина Ковачева главен специалист чл.35, ал.1, т.1 чл. 35, ал. 1, т. 2
       
       
       

Забележка:

1. Декларациите на служителите от РЗИ - Разград са подадени пред органа по назначаване - Директор на РЗИ - Разград и достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

3. От регистъра са заличени данните на напусналите служители.