Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността Главен инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Дата на публикуване: 05.09.2022
Последна актуализация: 07.09.2022