Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен инспектор” в дирекция „НЗБ“

Дата на публикуване: 07.09.2022
Последна актуализация: 07.09.2022