Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021 – 2025 г.

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 21.11.2023

     В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021 – 2025 г. и Заповед № РД-01-583/19.10.2023 г. на Министъра на здравеопазването за провеждане на образователни кампании сред различни групи от обществото, РЗИ – Разград организира и проведе обучителен семинар на тема „Превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции.”
   Семинара се проведе в периода 17-11. – 19.11.2023 г. На обучението присъстваха представители на общопрактикуващи лекари, медицински специалисти от лечебните заведения за болнична помощ, акушер-гинеколози, лекари по дентална медицина, представители на неправителствени организации, здравни медиатори, експерти от дирекция „Социални услуги и здравеопазване” - община Разград, както и лекари и експерти от РЗИ. 
     Основният акцент на семинара бе върху темата: „Премахване на стигмата и дискриминацията, спрямо хора, живеещи със ХИВ.’’
  Участниците бяха запознати с целите и задачите на Националната програма. Изнесени бяха епидемиологични данни за разпространение на ХИВ и СПИ в област Разград. Разгледаха се въпроси, свързани с болести, предавани по полов път и начин за предпазване от заразяване, дентална медицина и ХИВ, премахване на стигмата и дискриминацията, спрямо хора, живеещи със ХИВ  в лечебните заведения, мерки за предпазване от заразяване на медицинския персонал, в лечебните заведения при обслужване на болни с ХИВ и сексуално предавани инфекции, превенция на ХИВ и СПИ сред  групите с най-висок риск, предоставяне на нископрагови услуги за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ, СПИ, хепатит В и С, добри практики и др.
     След приключване на семинара, на всички участници се връчи Сертификат за успешно преминал обучение.