Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН-денят ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“

Дата на публикуване: 30.11.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН

 

   

     Тази година в рамките на Националната АНТИСПИН кампания, денят ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“. Кампанията има за цел да насочи вниманието към проблема СПИН и да повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве и да насърчи редовното изследване за ХИВ, както и за възможните ко-инфекции. 
За първите десет месеца на 2023 г. общо 277 759 лица са се изследвали безплатно и анонимно и са узнали своя ХИВ-статус. През периода 1986 – 24.11.2023 г. в България са регистрирани общо 4 276 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 228 ХИВ–серопозитивни. 

      Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 4:1 (185 мъже и 43 жени). 
90.8% от новорегистрираните с ХИВ са се инфектирали по сексуален път (от тях 42.5% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 39.6% мъже и 17.9% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 9.2 %. Най-засегната  е възрастовата група 30-39 г. - 37%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24% и възрастовата група 40 - 49 г. - 22%. 

      Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 64 лица, Варна – 31, в област Пловдив 23 лица, Бургас – 20 лица, Стара Загора – 10 лица, Враца – 8, Пазарджик, Хасково и Русе по 7 лица, Велико Търново – 6 лица, Благоевград, Перник, Сливен и София област по 5 лица,  Кюстендил и Плевен по 4 лица, Видин и Добрич по 3 лица, Габрово, Смолян и Шумен по 2 лица и единични случаи в останалите области.

     Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

      Към 31 октомври 2023 г. общо 2 321 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 2 286 (98.5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. Осигурени са всички необходими тестове и консумативи.
Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС през 2021 г. е 3.7, за България показателят е 3.4.

      До 01.12.2023 г. в  Разградска област има регистрирани 2 нови случая на СПИН-мъж   и жена  на във възрастовата група от 20-30 години, открити при кръводаряване и доказани в Националната референтна лаборатория на НЦЗПБ.  Съответно за 2022г. и 2021г. има регистрирани по 3 случая на СПИН, или 2,7 на 100000 хил. души заболяемост - по висока от средната за страната.
 

     По повод 1 декември, РЗИ- Разград ще се включи в Националната АНТИСПИН кампания през периода 01 - 08.12.2023 г. със следните дейности: 

  • Провеждане на дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис за граждани в сградата на РЗИ, всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 часа;
  • Обучителна кампания за начините на разпространението и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН, хепатити и сексуално предавани инфекции сред ученици от учебни заведения и младежи от уязвими групи, в училищата от цялата област, както и извършване на изследвания с бързи тестове на желаещи ученици на д 16 г. с бързи тестове;
  • Организирани  обучителни семинари и срещи с:

          *  медицински специалисти и помощен персонал на тема „Превенция и контрол на ХИВ и СПИ“ в трите Многопрофилни болници за активно лечение на територията на Област Разград. 

       * представители на партньорски организации – общопрактикуващи лекари, специалисти по АГ, лекари по дентална медицина, ръководители на ЛЗ за болнична помощ, общини, НПО, БЧК, здравни медиатори, във връзка с дейностите по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България 2021-2025 г.

            *  здравни медиатори от област Разград. 

  • С партньорството на БМЧК – Разград, разпространение на здравно-информационни материали по темата - дипляни, картички, флаери, презервативи, химикали, червени панделки в лечебните заведения, общинска и областна администрация Разград, профилирани и професионални гимназии в Разградска област;
  • В партньорство със здравните медиатори ще бъдат раздавани информационно - образователни материали, червени панделки, химикали и презервативи сред лица от ромската  общност в град Разград и селата от община Разград.
  • Провеждане на пресконференция за отразяване на събитията в средствата за масово осведомяване;
  • Разпространение на информационни материали на електронни табла в град Разград, както и  видеоклипове  и презентации на монитор в сградата на РЗИ- Разград.