Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

29 СЕПТЕМВРИ 2023 г. ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

Дата на публикуване: 28.09.2023
Последна актуализация: 28.09.2023

 

     Европейският ден на спорта в училище се отбелязва в последния петък на месец септември, а в България за девета поредна година. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта, а координатор на кампанията за България е сдружение “БГ Бъди активен“. 
Европейски ден на спорта в училище е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.
Основната цел на кампанията е да насърчава физическата активност сред учениците в България и цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

      Европейският ден на спорта в училище дава възможност на училищата:

  • Да популяризират физическото възпитание и спорта в училищата;
  • Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора и да ги мотивират да са по-активни през целия ден;
  • Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот;

Да засилят социални умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.

РЗИ- Разград за поредна година подкрепя инициативите на сдружение БГ „Бъди активен“, чиято цел е промоция на укрепващата здравето двигателна активност, в съответствие с дейностите залегнали в Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.
     РЗИ - Разград ще се включи в инициативата съвместно с Начално училище „Васил Левски“, гр. Лозница на 29.09.2023 г. (петък) от 12.30 часа с провеждане на спортни игри на открито с участието на ученици от III и IV клас . Наградният фонд е осигурен  от средства, предоставени за дейности по НППХНБ 2021-2025 г.
     В кампанията ще се включват и всички учебни заведения в Разградска област с провеждане на различни спортни игри и активности, според възрастовите групи.