Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

29 юни - Национален ден на безопасността на движението по пътищата

Дата на публикуване: 27.06.2022
Последна актуализация: 27.06.2022

29 ЮНИ -  НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

За четвърта поредна година ще бъде отбелязан деня, посветен на пътната безопасност, по инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.  Датата е съобразена с началото на лятната ваканция за децата, като целта е преди множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата. 
Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) предостави различни информационни материали, с които акцентира върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя - поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение. 
Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и само чрез съвместна работа могат да се постигнат желаните резултати за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
Възпитанието на децата и подрастващите за формиране на толерантно  и без рисково поведение, като участници в пътното движение е част от акцентите заложени в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2020-2030 г., в направление: Социално-отговорно поведение: учене през целия живот.
За това много от инициативите са насочени към децата и младежите за придобиване на знания и умения, свързани с безопасността на пътя, още от най-ранна възраст, което да продължава през годините. 

По повод Денят на безопасността на движението по пътищата, РЗИ- Разград планира съвместна инициатива с педагози и децата от ДГ “Незабравка“, гр. Разград и служители на ОД на МВР-Разград, която ще се проведе на 29.06.2022 г. (сряда) от 10.00 ч. в двора на детската градина. 
Специален гост на празника ще бъде инспектор Хитами, чието участие е осигурено  с любезното съдействие на г-н Манол Тодоров, председател на сдружение  SOS ПТП.
 

И нека не забравяме – „На пътя животът е с предимство“.