Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

17 НОЕМВРИ 2022 г. - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Дата на публикуване: 16.11.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

17 НОЕМВРИ 2022 г. -  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември по инициатива на Американската общност за борба с рака.
Инициативите по повод 17 ноември и тази година ще бъдат насочени към преодоляване на тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея. 

Тютюнопушенето е сред водещите рискови за здравето фактори и една от основните предотвратими причини за възникналите хронични незаразни болести, смърт и инвалидност. Всяка година употребата на тютюн убива над 8 милиона души по света. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а още почти един милион и двеста хиляди – от вдишването на вторичен тютюнев дим, докато самите те са непушачи. Шестдесет и пет хи¬ляди от тези, които умират от болести, свързани с вдиш¬ването на вторичен тютюнев дим, са деца.
Употребата на тютюневи изделия показва силно изразени регионални разлики. Разпространението на тютюнопу¬шенето в страните от Южна Европа, в т.ч. и България, е много по-широко - повече от една трета от проуче¬ните лица са пушачи. Според НСИ за периода от 2010 до 2019 година в България потреблението на цигари средно на лице от домакинство е нараснало, най-много през последната година. Страната ни е с втори най-висок процент пуша¬чи сред подрастващите момичета в Европа по данни на изготвения от Европейската комисия Здравен профил на България за 2019 (8). 
Международното сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст (HBSC) показва, че сред младежите от участващите 45 държави българските ученици на 11 и 15 години се подреждат на първо, а 13-го¬дишните – на второ място по тютюнопушене през послед¬ните 30 дни. Пушилите през последните 30 дни деца на 11 г. са 9%, като този дял достига до 26% при 15-годишните момчета и 38% при 15-годишните момичета. 
Освен значително по-разпространената употреба на тю¬тюневи изделия при 15-16- годишните, страната ни е на второ място по ранно започване на тютюнопушенето и на първо място по ежедневна употреба. 
Тези данни от авторитетни международни проучвания еднозначно свидетелстват, че пушенето в училищна и ранна младежка възраст продължава да бъде сериозен проблем на общественото здраве в България. Разпрос¬транението и интензивността на пушенето сред децата в началото на пубертета, особено момичетата, нараства¬щото експериментиране и употреба на нови тютюневи изделия показват тревожно развитие на проблема.
Ето защо инициативите свързани с Международния ден без тютюнопушене, ще бъдат насочени към превенция на тютюнопушенето сред 11-19- годишните. 


Регионална здравна инспекция – Разград организира информационно-скринигова кампания под мотото „Отказалите се, са победители“ през периода 17 - 24 ноември 2022 г. , като планира следните дейности:

1.  Здравно -образователни обучения с мултимедийни презентации за негативните последствия от тютюнопушенето сред 11-19 годишни ученици в учебни заведения на Разградска област. 

2.    Популяризиране на дейностите на Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене  към  РЗИ – Разград:

  • безплатно измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта при пушачи чрез апарат Smoker lyzer;
  • демонстрации с пушещата кукла Сю; 
  • консултиране на пушачи за преодоляване на тютюневата зависимост; 
  • предоставяне на помагало срещу тютюнопушенето, разработено от Американската асоциация за борба с рака.

3.    Разпространение на здравно - образователни материали в училища и други подходящи обекти.

 

Министерството на здравеопазването припомня, че през цялата година всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинетите за консултиранe и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове. Повече информация може да получите на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето: 0700 10 323.