Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

16 НОЕМВРИ 2023 г. - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ Национално предизвикателство “Да спечелим заедно! Един ден без никотин!“

Дата на публикуване: 15.11.2023
Последна актуализация: 15.11.2023

   

 

     Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември, който през 2023 г. е на 16 ноември. Денят се чества от 1977 г. по инициатива на Американската общност за борба с рака.
     Тютюнопушенето е сред водещите рискови за здравето фактори и една от основните предотвратими причини за възникналите хронични незаразни болести, смърт и инвалидност. Всяка година употребата на тютюн убива над 8 милиона души по света. 
     В България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания. 
Проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач, като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително. 

     Дейностите по повод 16 ноември и тази година ще бъдат насочени към преодоляване на тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея. 
РЗИ - Разград подкрепя съвместната инициатива на Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим“ Национално предизвикателство под мотото: „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“.

    Пълният текст с указанията на организаторите за включване в инициативата изтегли от тук.
    Регионална здравна инспекция – Разград организира информационно-скринигова кампания под мотото „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“ през периода 13 - 17 ноември 2023 г. , като планира следните дейности:

1. Здравно - образователни обучения с мултимедийни презентации за негативните последствия от тютюнопушенето сред 11-19 годишни ученици в учебни заведения на Разградска област. 

2. Популяризиране на дейностите на Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене  към  РЗИ – Разград:

  • безплатно измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта при пушачи чрез апарат Smoker lyzer;
  • демонстрации с пушещата кукла Сю; 
  • консултиране на пушачи за преодоляване на тютюневата зависимост; 

3. Разпространение на здравно - образователни материали в училища и други подходящи обекти;

4. През целия месец ноември 2023 г. всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето на Националната телефонна линия за отказване от тютюнопушенето 0700 10 323, както и в Кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушене към РЗИ-Разград, след предварително записване на телефон 084/ 611 151.