Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Заповед № РД-01-550/02.11.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 09.11.2022 г.

Дата на публикуване: 03.11.2022
Последна актуализация: 03.11.2022