Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Разград

Дата на публикуване: 21.07.2022
Последна актуализация: 21.07.2022

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Разград