Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Възможност за имунизация по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.

Дата на публикуване: 30.11.2023
Последна актуализация: 30.11.2023

   Информираме, Ви че след проведена кореспонденция с Национална здравноосигурителна каса, считано от 17.11.2023 г., е възможно момичета на възраст от 10 до 13 г. – целева група по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., на които е приложена първа доза ваксина Gardasil 9 преди 01.09.2023 г., след закупуването ѝ от аптечна мрежа, да завършат своя ваксинационен курс безплатно с втора доза Gardasil 9 при общопрактикуващите си лекари, в рамките на програмата.
     За целта е необходимо да са изпълнени следните изисквания:
1.   Момичетата да са получили първа доза Gardasil 9 на възраст между 10 навършени години и 13 години 11 месеца и 29 дни;
2.  Да е изминал интервал от поне 6 месеца след поставяне на първата доза ваксина Gardasil 9. Напомняме, че втора доза Gardasil 9 се поставя в период 6-12 месеца след първа доза Gardasil 9 при лица от целевата група по програмата.
3. В случай, че първата доза Gardasil 9 е поставена от друг лекар, родител на ваксинираното момиче да предостави на общопрактикуващия лекар медицински документ с вписани в него търговско наименование на приложената ваксина – Gardasil 9, дата на поставяне, партиден номер (незадължително), подпис/печат на лекар, приложил ваксината.