Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

На вниманието на гражданите ! Промени на сроковете за подаване на документи за преосвидетелстване за трайно намалена работоспособност

Дата на публикуване: 30.03.2023
Последна актуализация: 30.03.2023

Промени на сроковете за подаване на документи за преосвидетелстване за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

        Във връзка с изменение и допълнение на Закона за здравето и Закона за хората с увреждания, касаещи случаите на преосвидетелстване за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е необходимо, лицата подлежащи на преосвидетелстване да подават в РЗИ  гр. Разград, заявление-декларация не по късно от три месеца преди изтичането на срока на експертното решение:

  • Лицата, подали заявление-декларация не по късно от три месеца преди изтичането на експертното решение и ТЕЛК не се е произнесъл, автоматично се удължава валидността на последното експертно решение до издаване на ново експертно решение. Целта на тази промяна е хората да не губят пенсиите, които получават.
  • Лицата, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и след редовно призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК, удължаването на срока на експертното решение се счита за прекратено от дата на неявяване, което автоматично прекратява получаването на пенсия и социални добавки.