Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

1 декември–Световен ден за борба срещу СПИН-денят ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023

     Тази година в рамките на Националната АНТИСПИН кампания, денят ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“. Кампанията има за цел да насочи вниманието към проблема СПИН и да повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве и да насърчи редовното изследване за ХИВ, както и за възможните ко-инфекции.