Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

ВАЖНО! На вниманието на медицинските специалисти и гражданите!

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

     Съгласно публикувани в държавен вестник промени в Закона за здравето,  считано от днес 17.11.2023 г. отпада задължителната и карантина и изолация на заболелите от КОВИД и техните контактни лица