Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

На вниманието на гражданите, относно възможността за прилагане на бустерна доза на ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta

Дата на публикуване: 17.01.2023
Последна актуализация: 18.01.2023

Относно: Прилагане на бустерна доза с ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta. 


            На 12.01.2023 г. в страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител - Sanofi Pasteur.
VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при възрастни, които преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19. Ваксината се прилага като единична доза 0,5 ml поне 4 месеца след предишна ваксина срещу COVID-19.
VidPrevtyn Beta се съхранява при хладилен режим от +2°C до +8°C. Ваксината се състои от два многодозови флакона (флакон с антиген и флакон с адювант), които трябва да се смесят преди употреба. След смесване флаконът с ваксината съдържа 10 дози по 0,5 ml.
Пълната информация относно лекарствения продукт е налична в Кратката характеристика на продукта, публично достъпна на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата - https://www.bda.bg/images/stories/documents/Vaccines_Covid19/20230112/vidprevtyn-beta-epar-product-information_bg.pdf.


            Гражданите, желаещи да им бъде поставена бустерна доза ваксина  срещу COVID-19 VidPrevtyn Beta, могат да се обръщат към ОПЛ или СИК  на територията на област Разград.