Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Министерството на здравеопазването създаде специализиран сайт за имунизациите в България

Дата на публикуване: 26.09.2023
Последна актуализация: 26.09.2023

     За целите на новия сайт на МЗ е използвана платформата "Плюс мен" - https://plusmen.bg/, която беше пусната по време на пандемията, за да предоставя информация за ваксините срещу COVID-19. Актуализираният портал представя данни за задължителните и препоръчителни имунизации, всяко едно от заболяванията, срещу които са насочени ваксините, както и Националните програми за ваксинация, които се реализират в България.