Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2018)

Дата на публикуване: 23.05.2022
Последна актуализация: 01.06.2022