Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

На вниманието на гражданите, относно възможността за прилагане на бустерна доза от адаптирана бивалентна ваксина срещу COVID-19

Дата на публикуване: 14.09.2022
Последна актуализация: 14.09.2022

                       НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

Във връзка с общо изявление на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център по превенция и контрол на заболяванията от 06.09.2022 г. за възможността за прилагане на бустерна доза от адаптирана бивалентна ваксина срещу COVID-19 (Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1) и Кратките характеристики на продуктите, Експертният съвет по надзор на имунопрофилактиката изготви следните национални препоръки:
1. Адаптирана бивалентна ваксина срещу COVID-19 да се прилага като бустерна доза при лица, които са получили първична имунизация, без значение кои ваксини срещу COVID-19 са били използвани при първичната имунизация. Препоръката е насочена към всички лица, но най-вече към рисковите групи като имунокомпрометирани, трансплантирани, хемодиализирани лица, лица с онкохематологични заболявания, потребители и персонал на социални заведения за дългосрочни грижи и за възрастни хора, медицински персонал, ангажиран с лечението на пациенти с COVID-19 и всички лица над 12 годишна възраст, които са получили последната си ваксинация преди повече от 6 месеца.
2. Ваксините могат да се използват при хора на възраст 12 и повече години, най-малко 3 месеца след завършен първичен курс на ваксинация или след поставена бустер доза с ваксина срещу COVID-19.
3. За първична ваксинация се прилагат само иРНК ваксини срещу класическия вариант на SARS-CоV-2 или векторна ваксина на Янсен (JCOVDEN).
4. За бустер се прилага само адаптирана бивалентна ваксина срещу COVID-19 (Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1).

РЗИ – Разград разполага с достатъчно количество адаптирана бивалентна ваксина срещу COVID-19 (Comirnaty Original/Omicron BA.1), за поставяне на бустерни дози.