Z6_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C19B5
Z7_PPGAHG800PEFF0QBUFFL5C1971

Втори етап от Национална АНТИСПИН кампания. “Отговорността е секси- използвай презерватив“

Дата на публикуване: 12.02.2024
Последна актуализация: 12.02.2024

     Националната АНТИСПИН кампания е ежегодна инициатива, стартирала в България през 1992 г., имаща за цел да привлече вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции.
     Посланието за безрисково сексуално поведение и превантивните дейности са насочени предимно към младите хора на възраст 15 -29 г., които са основната целева група на кампанията. През периода 12-19.02.2024 г. в цялата страна ще бъдат отбелязани инициативи  под мотото: „Отговорността е секси - използвай презерватив“.
     По повод Втори етап от Националната АНТИСПИН кампания, РЗИ – Разград, с партньорството на ПИЦ към ОбСНВ и БМЧК- Разград ще се включи през периода 12 - 19.02.2024 г.  със следните инициативи:

  1. Провеждане на дни на отворените врати за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит Б, хепатит С и сифилис за граждани в сградата на РЗИ, всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 часа. 
  2. Обучителна кампания за начините на разпространение и предпазване от заразяване с ХИВ/СПИН, хепатити и сексуално предавани инфекции сред ученици от учебни заведения, с възможности за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ, сексуално предавани инфекции и вирусни хепатити тип Б и С.;
  3. Провеждане на анкетно проучване “ХИВ и СПИН-знаем ли достатъчно?“ сред ученици от три учебни заведения.;
  4. Разпространение на здравно-информационни материали и презервативи сред ученици от област Разград с партньорството на доброволци от БМЧК и ПИЦ–Разград, аранжиране на тематични  табла в училища и поставяне на кутии за „Валентинки“ с послания.;
  5. Разпространение на видеоклипа с Александър Сано на видеоекрани във фоайетата на училищата. За популяризиране на кампанията през периода 12 - 19.02.2024 г. информационни материали- съобщение за безплатно и анонимно изследване за ХИВ, хепатити и СПИ, постер и клипа ще бъдат излъчвани на електронно табло в централната част на града.

     Кампанията се реализира в рамките на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България 2021-2025 г.