Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2022

Длъжностно лице по защита на лични данни в РЗИ - Разград

Севдалина Маринова

Длъжност: Главен експерт

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Телефон: 084/611-160 

GSM: 0879/91 88 06

 

Удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни
ПОПРАВКА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
Дата на публикуване: 15.06.2023

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
Дата на публикуване: 15.06.2023

Политика по защита на личните данни 
Дата на публикуване: 19.05.2022