Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3EB1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH6

Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 15.03.2023
Последна актуализация: 15.03.2023

1. По какъв начин могат да се заявяват административни услуги:


– В центъра за административно обслужване на РЗИ-Разград, находящ се в  гр. Разград, ул.“Кирил и Методий“ № 8, ет.1, стая № 206  – лично или от упълномощено лице;
– Чрез лицензиран пощенски оператор – като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка на адрес или като международна препоръчана пощенска пратка
– По електронната поща
– Устно, при което се изготвя протокол по образец
– Чрез Единен модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработен от Държавна агенция „Електронно управление“
– Чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, поддържана от Държавна агенция ”Електронно управление“ /ДАЕУ/.


 2. Какъв е реда за заверяване на здравни книжки?


Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по постоянен адрес на лицето или по местонахождение на обекта след извършване на предварителните медицински прегледи. Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на РЗИ-Разград, находящ се в  гр. Разград, ул.“ Кирил и Методий“ № 8, ет.1, стая № 206 или чрез лицензиран пощенски оператор. Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.
Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.


3. Какви изследвания са необходими при регистрация и заверка на лична здравна книжка?


Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:
– преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ;
– бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни ешерихия коли и коремно носителство (с изключение на лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони);
– изследвания за чревни хелминти и протозои (с изключение на лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони);
– провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту.


4. Има  ли  такса при подаване на документи в РКМЕ при РЗИ-Разград?


Не се дължи такса при подаване на документите.


5. По какъв начин може да бъде получен резултата от заявената в РЗИ-Разград административна услуга:


– В центъра за административно обслужване на РЗИ-Разград, находящ се в  гр. Разград, ул.“ Кирил и Методий“ № 8, ет.1, стая № 206    – лично или от упълномощено лице;
– По електронен път (ел. поща)
– Чрез лицензиран пощенски оператор – като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка на адрес или като международна препоръчана пощенска пратка. Пощенските разходи по изпращане са за сметка на заявителя, платими при получаването.
– На персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване при заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.
– Чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, поддържана от Държавна агенция ”Електронно управление“ /ДАЕУ/.


6. Как да открием обект с обществено предназначение?


При откриване на обект с обществено предназначение е необходимо да се подаде уведомление в центъра за административно обслужване в РЗИ-Разград, находящ се в гр. Кирил и Методий“ № 8, ет.1, стая № 206. В уведомлението се посочва вида на обекта, който предстои да бъде вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение. Подробна информация може да получите на сайта на РЗИ-Разград, секция Административни услуги – процедура 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение.