Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 12.03.2024
Последна актуализация: 22.05.2024

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Ръководството на Регионална здравна инспекция - Разград, официално декларира своята воля, за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение на своите служители.

Нашата политиката е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение. 

Администрацията на РЗИ насърчава всички граждани да бъдат непримирими към корупцията, да сигнализират за случаите на корупция и активно да допринасят за повишаване на ефективността на работата на институцията.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал.4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

РЗИ – Разград гарантира анонимност на гражданите.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО! 

Канали за подаване на сигнали в РЗИ-Разград

 • Електронна поща: rzi_razgrad@rzi-razgrad.egov.bg
 • Деловодството на РЗИ-Разград на адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, ет.2, стая 206
 • Пощенска услуга на хартиен носител с пощенски адрес: РЗИ – Разград, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8
 • Кутия за подаване на сигнали, поставена на адреса на РЗИ – Разград, гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, ет.2, стая 206
 • Телефон: 0700 11 065
 • Факс: 084 629 795

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • Три имена
 • Вашия адрес за кореспонденция
 • Телефон за контакт
 • Данни за институциите, които вече сте информирали
 • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Нулева толерантност към корупцията!
Заповед № РД-01-3/26.01.2023 г.
Дата на публикуване: 27.03.2023