Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Стартира XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Дата на публикуване: 21.03.2023
Последна актуализация: 21.03.2023

  Стартира XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“


      Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ стартира на 20 март и ще продължи до 5 ноември 2023 г. Той е ежегодна инициатива на Министерство на здравеопазването и се провежда в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.
     Конкурсът  цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
       Подробна информация за  участниците, регламента, формуляри за кандидатстване и за отчитане може да намерите на сайта на МЗ.

Министерството на здравеопазването обявява старта на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето

 

изтегли информация