Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Седмица на лекарствената безопасност, 2023

Дата на публикуване: 12.11.2023
Последна актуализация: 13.11.2023

Седмицата на лекарствената безопасност завършва, но лекарствената безопасност и безопасността на пациентите навсякъде остават основен приоритет.

Ако подозирате, че получавате нежелана реакция от някое лекарство, не забравяйте да съобщите на Вашия лекар или на Изпълнителна агенция по лекарствата: 
тел.: +359 2 8903417;

e-mail: bda@bda.bg

онлайн:www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица 

 

Като подавате подробни съобщения, можете да ни помогнете да направим лекарствата по-безопасни за всички хора.