Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Получен писмен сигнал от Министерство на здравеопазването за установена липса на 90 броя специални рецептурни бланки (жълти)

Дата на публикуване: 06.06.2022
Последна актуализация: 06.06.2022

На 06.06.2022 г. е получен писмен сигнал от Министерство на здравеопазването за установена липса на 90 броя специални рецептурни бланки (жълти) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Поради установената липса е необходимо рецептурните бланки:
серия А от № 10123121 до № 10123150, включително да се считат за невалидни и
серия А от № 11069901 до № 11069960, включително да се считат за невалидни.