Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

7 ноември като „Европейски ден на радон“

Дата на публикуване: 07.11.2022
Последна актуализация: 07.11.2022

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември  като „Европейски ден на радон“. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Подготвили сме Ви информационен материал  - видео клип, който се намира на следния линк:
https://youtu.be/dVtA_D-xFno