Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ВАЖНО! На вниманието на медицинските специалисти и гражданите!

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

     Съгласно публикувани в държавен вестник промени в Закона за здравето,  считано от днес 17.11.2023 г. отпада задължителната и карантина и изолация на заболелите от КОВИД и техните контактни лица