Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ВАЖНО! До всички заинтересовани лица! От 01.02.2024 г. РЗИ-Разград е с нова електронна поща

Дата на публикуване: 31.01.2024
Последна актуализация: 31.01.2024

Уведомявам Ви, че считано от 01.02.2024 година официалната електронна поща  на РЗИ – Разград е rzi_razgrad@rzi-razgrad.egov.bg