Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ! Стартира прилагането на вариантна ваксина срещу COVID-19 - Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Дата на публикуване: 27.09.2023
Последна актуализация: 12.10.2023

      Считано от 27.09.2023 г. в стартира прилагането на вариантна ваксина срещу COVID-19 - Comirnaty Omicron XBB.1.5.
С оглед на нарастване на броя на заболелите от COVID-19, предстоящия есенно-зимен сезон (2023/2024) и очакваното повишаване на заболяемостта и смъртността от остри респираторни заболявания, в т.ч. грип, които допълнително биха утежнили протичането на коронавирусна инфекция при лица в риск и довели до натоварване на здравната система, Националният експертен съвет по имунизациии, одобрено от министъра на здравеопазването, дава следните препоръки за  имунизация срещу SARS-CoV-2: 
1. Следните групи:

  • лица на възраст на и над 60 години;
  • лица с хронични заболявания (напр. диабет, сърдечни заболявания, белодробни заболявания и др.), независимо от възрастта; 
  • имунокомпрометирани лица (напр. лица с HIV, трансплантирани и др.), вкл. имунокомпрометирани деца на и над 6 месеца;
  • бременни жени; 
  • медицински персонал;
  • потребители и персонал на социални институции. 

2. Имунизацията следва да се извърши с вариантна ваксина, насочена към подвариант XBB.1.5 за осигуряване на защита срещу настоящите доминиращи и нововъзникващи щамове. 
3. Вариантна ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, изявило желание да бъде ваксинирано, което не попада в посочените групи, включително и деца от 6 месеца до 12 годишна възраст.
4. Вариантна ваксина срещу COVID-19 може да се приложи на всички лица, съобразно възрастта, вкл. и на преболедували от COVID-19, или на лица с предхождаща имунизация срещу COVID-19, при спазване на минимален интервал, описан в кратката характеристика на продукта. 
5. При лицата от посочените в т.1 групи е препоръчително и прилагането на ваксина срещу сезонен грип. Грипна ваксина може да бъде поставена едновременно с ваксината срещу COVID-19, като двете ваксини се инжектират на различни места. Възможно е ваксините да бъдат поставени и поотделно, при две отделни посещения при лекаря, като в този случай не е необходимо да се спазва определена поредност, както и фиксиран интервал между двете ваксини.    


Гражданите, желаещи да им бъде поставена вариантна ваксина срещу COVID-19 -  Comirnaty Omicron XBB.1.5, могат да се ваксинират в:
1. Имунизационен кабинет към РЗИ – Разград, след предварително записване на телефон 084 611 148.
2. Имунизационен кабинет към МБАЛ – Разград АД,  с работно време всяка сряда от 13.00 ч. до 15.00 ч., след предварително записване на телефон 084 624 321. В имунизационният кабинет се прилага и педиатрична ваксина срещу COVID-19 при деца на възраст от 6 месеца  до 12 години, след консулт с педиатър и с предварително записване на телефон 084 624 321.
3. Имунизационен кабинет към „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД,  с работно време всяка сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч., след предварително записване на телефон 084 873 223.
4. Имунизационен кабинет към „РеСпиро Ултимед Хоспис“ ЕООД,  с работно време всеки ден от 16.00 ч. до 17.00 ч., след предварително записване на телефон 084 620 430.
5. В кабинета на Вашия общопрактикуващ лекар.