Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Относно: Създаване на организация за провеждане на ваксинация срещу COVID-19.

Дата на публикуване: 23.06.2022
Последна актуализация: 23.06.2022

Информирам Ви, че съгласно Заповед № РД-01-270/22.06.2022 г. на МЗ имунизация против COVID-19 ще се извършва от общопрактикуващите лекари, имунизационен кабинет към РЗИ – Разград и ВИП към „МБАЛ – Исперих“ ЕООД.
Работно време на кабинета към РЗИ – Разград вторник и четвъртък от 13.00 ч. до 15.00 ч., за имунизация на деца и възрастни,  след предварително записване на телефон 084 611 148.
Работно време на ВИП към „МБАЛ – Исперих“ ЕООД,  всяка събота от 13.00 ч. до 15.00 ч.