Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ! Правила COVID-19 имунизации.

Дата на публикуване: 02.10.2023
Последна актуализация: 02.10.2023

Правила COVID-19 имунизации изтегли

Comirnaty Omicron XBB 1.5 изтегли