Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

АНТИСПИН кампания по случай 14 февруари. Мото на кампанията е „Отговорността е секси - използвай презерватив“.

Дата на публикуване: 12.02.2024
Последна актуализация: 12.02.2024
Плакат (.pdf) 5.7 MB
Дата на публикуване: 12.02.2024