Z6_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC20026
Z7_PPGAHG800PV3C0QBGJIQC200Q6
Контактна Форма Местонахождение

Контакти

Дата на публикуване: 27.04.2021
Последна актуализация: 20.05.2024

Адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" № 8

Е-mail: rzi_razgrad@rzi-razgrad.egov.bg

Телефон: 084 611 165

Факс: 084 629 795

ЕИК 176031437

Банкова сметка

IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01

BIC: STSABGSF  Банка: ДСК - ЕАД

  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Директор - Сряда от 9,00 до 11,00 ч.

Заместник-директор - Сряда от 14,00 до 16,00 ч.

Главен секретар - Четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.

  • РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЗИ-РАЗГРАД

Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч.

  • РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги след 17.00 часа, работата на центъра чрез звеното за административни услуги, продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Телефон за комуникация с потребителите: 084 611 168

1. Ръководство

Директор на РЗИ - д-р Ася Генева тел: 084 611 166

Заместник-директор - д-р Анатолий Стойнов тел: 084 611 136

Главен секретар - Свeтлина Ганева тел: 084 611 152

2. Дирекция "Административно-правно, финансово и счетоводно обслужване"

Директор на дирекция - Стефан Стефанов-тел: 084 611 161

Главен счетоводител - Кадрие Хашимова -тел: 084 611 167

3. Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция - д-р Янка Николова тел: 084 611 138

Инспектори - тел: 084 611 142

Експерти - тел: 084 611 134; тел: 084 611 135

Регионална картотека на медицинската експертиза - 084 611 133

Работно време с граждани: от понеделник до петък, от 8,30 до 13,30 ч.

4. Дирекция "Обществено здраве"

4.1.Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел - д-р Будимка Петкова тел: 084 611 158

Инспектори - тел: 084 611 130; 084 611 137; 084 611 151

4.2.Отдел "Лабораторни изследвания"

Началник на отдел "Лабораторни изследвания" - инж. Светлана Дончева тел: 084 611 155

Гише за приемане на проби отдел "Лабораторни изследвания"- тел: 084 611 157

5. Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция - д-р Рени Кирякова тел: 084 611 156

Имунизационен кабинет - Стилияна Георгиева тел: 084 611 143

Дежурен инспектор - тел: 084 611 148

Инспектори - тел: 084 611 141; 084 611 147